Strandinger

Jernkysten!

Dette dramatiske navn blev givet til den Jyske Vestkyst. Ikke fordi, at jern blev udvundet, men fordi hverken skibe af træ eller jern kunne overleve mødet med de skjulte sandrevler gemt under den brusende overflade.

Hvis et skib først var stødt på en revle, så var det oftest prisgivet, når først de store bølger, båret af en nådesløs vind, begyndte deres uendelige bombardement mod skibets køl. I 1800 tallet, i et tidsrum svarende til ca. 24 år, strandede mere end 1.200 skibe langs Vestkysten, dvs. mere end 50 skibe om året.

Den store russiske fregat Aleksander Nevskijs rejse mod Kronstadt blev stoppet af Jernkysten ud for høfde 41. Med 724 mand ombord forliste fregatten. Lokale helte satte gang i en historisk redningsaktion for at få de 724 mand ind på fastlandet. Kun 5 omkom under redningsaktionen.

På Kystcentret kan du se og røre artefakter fra dette imponerende skib, samt lære alt om redningsaktionen og hvorfor skibet forliste. Du får et unikt indblik i livet ombord via bl.a. private breve og søforhøret, der bebrejdede kaptajnen katastrofen.

En fantastisk lokalhistorie, som vi er stolte over at kunne bringe i samarbejde med Lemvig museum.