Krybdyr og padder

I Danmark er vi meget heldige. Vi har flere tusinde kilometer kyst, vi har skove, moser, heder, enge og marker. Vi har, kort sagt, en masse forskellige naturtyper og derfor også mange forskellige dyr.

Nogle af de mere sjældne dyr, som kan findes, er padderne og krybdyrene. Men de har hårdt i Danmark! De steder vi mennesker rykker ind, rykker dyrene i reglen ud. Det har medført, at alle danske padder og krybdyr i dag er fredede. Ved at fremvise disse unikke dyr håber KYSTCENTRET  at kunne skabe nysgerrighed, debat og forståelse for disse spændende dyr.

KYSTCENTRET har to spændende udstillinger om danske krybdyr og padder.  I den første har vi udstillet en række af de dyr, der kan findes i og omkring Thyborøn. Her kan du blandt andet se den velkendte skrubtudse, den giftige hugorm samt et firben uden ben.

I den anden udstilling kan du opleve dyr, der enten er meget sjældne eller endda uddøde i Danmark. I 1700 – 1900-tallet blev der forbrugt enorme mængder træ til brændsel, flåder og forsvarsværker. Dette reducerede de danske skove så meget, at nogle arter uddøde herhjemme, heriblandt den største snog i Europa, æskulapsnogen. Denne flotte snog kan opleves i vores udstilling. Yderligere kan du se den lille glatsnog, skildpadder og den flotte bjergsalamander. Denne udstilling er sponsoreret af Cheminova.